Cookie test

VIRKSOMHEDER TIL SALG

Her på siden udbydes virksomheder til salg i åbent udbud for et åbent forum at interesserede køber. 

Nogle virksomheder udbydes til salg i lukket udbud. Har du interesseret heri, så kontakt NYCO på 2212 9200.

Industriel leverandør, der foruden kundespecifikke leverancer, også har egenproduktion sælges.

Virksomheden, der er beliggende i Syddanmark, råder over egne lokaler og en alsidig moderne maskinpark, hvoraf en del er automatiseret. Der er god indtjening og yderligere vækstpotentiale.


Kundekredsen består overvejende af faste danske og til dels udenlandske kunder indenfor industri, produktion og offentlige virksomhed. Det ene egen produkt afsættes til industrien for indbygning. Det nyudviklede produkt afsættes dels direkte i Danmark og ved eksport gennem distributør.


Medarbejderstaben er dygtige, selvstændige produktionsmedarbejdere og industriteknikere. Der uddannes løbende egne medarbejdere og netop faglighed og up to date kompetence er kendetegnende for virksomheden. I produktionen arbejdes der i teams under teamledere/værkfører.  


Virksomheden er grundlæggende up to date omkring økonomistyring, planlægning, lagerstyring, CAD/CAM etc. og er ISO 9001 og atex certificeret.
Køber må forvente at indtræde i ledelse og administration foruden at have et markeds- og afsætningsmæssigt fokus.


For en industriel køber er der ud over klassiske synergier oplagte muligheder i egene produkter og vækst heraf. 
En fagperson vil kunne drage fordel af en veletableret virksomhed med produktion, stabile kunder samt et betydeligt vækstpotentiale med produkter og særligt kompetenceområde.
Sælger ønsker salg til en køber, som kan realisere virksomhedens potentiale og sikre fortsat vækst og udvikling. Salget sker som led i en planlagt generationsskifte. 


Foretrukken køber/investorprofil:

Virksomhed eller en person med branche- og driftsmæssige erfaring samt kompetencer indenfor salg og eksport.
Køber må forvente at stille kontant købesum og indtræde i selskabets finansiering. 

Det videre forløb med møde og prospekt:

Kontakt Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at aftale det videre forløb. Ved personligt møde og indgåelse af hemmeligholdelsesaftale fremlægges prospekt og bilag ligesom eventuelt virksomhedsbesøg kan aftales. Der kan forventes en hurtig og enkel proces omkring købsforhandlinger med sælger.

Det videre forløb med møde og prospekt:

Kontakt Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at aftale det videre forløb. Ved personligt møde og indgåelse af hemmeligholdelsesaftale fremlægges prospekt og bilag ligesom eventuelt virksomhedsbesøg kan aftales. Der kan forventes en hurtig og enkel proces omkring købsforhandlinger med sælger.

Søger du efter noget andet?

Virksomheder her på siden, på nettet og i udvalgte medier udbydes til salg i åbent udbud. Med åbent udbud menes virksomheder, som anonymt annonceres til salg offentligt. Virksomheden er dermed åben for salg til de købere der reflektere på udbuddet og som har de fornødne forudsætninger, resurser og kompetence til at købe.

Vær opmærksom på, at en del virksomheder sælges i lukket udbud, hvor virksomheden ikke annonceres eller på anden måde er tilgængelig. Disse virksomheder udbydes til enkelte eller få potentielle købere i NYCO`s netværk. Seriøse købere er velkommen til at tage kontakt på 2212 9200 for en personlig drøftelse om køb af virksomheder.

Valg af udbudsform er altid en individuel afvejning foretaget i samarbejde med sælger. Der kan altså ikke siges, at den ene eller anden type udbud er forbeholdt bestemte virksomheder, det er situationsbestemt og ikke genetisk.

Er du interesseret i en konkret virksomhed udbudt af NYCO, så tag kontakt og få en mødeaftale om sagen. Ved personligt møde og efter indgåelse ag en fortrolighedsaftale (NDA) præsenteres prospekt. Fra NYCO lægges der stor vægt på, at du som køber bliver grundigt orienteret om virksomheden ved præsentationen og i form af prospektet. Et NYCO prospekt er som grundregel bygget op med et kort summary og derpå en systematisk beskrivelse af virksomheden. Endvidere følger der relevante bilag med så som regnskaber, aftaledokumenter, oversigter over salgs- og markedsforhold, medarbejdere etc., aktivmasse osv. Med andre ord vil du som køber få et grundigt og fyldestgørende grundlag for at arbejde seriøst med sagen.

Netop seriøsitet er et nøgleord ved en virksomhedsformidling - et er der skal være fortrolighed og tillid parterne i mellem. Derfor vægtes det højt, at enhver køber og sælger oplever en professionelt og seriøs behandling. Som køber må du forvente der stilles krav til dig, ligesom du modsat kan forvente en professionel og effektiv betjening.

Et centralt spørgsmål ved enhver handel er pris og vilkår for at erhverve en virksomhed. NYCO prissætter altid ud fra et realistisk og markedsbaseret prisniveau. Naturligvis anvendes der anerkendte værktøjer - typisk baseret på kapital og aktiver - ved værdifastsættelse af en virksomhed. Imidlertid er en individuel virksomhedsvurdering, branche, virksomhedens livscyklus, aktuelle markedsforhold og erfaring vigtigt ved fastsættelse af den rette værdi og "regneark" kan ikke stå alene. NYCO er specialiseret  indenfor udvalgte brancher og har derfor en solid indsigt og kompetence indenfor de områder hvor der medvirkes. Brancherne er især fremstillingsindustri og produktion samt også B/B entreprise, service og håndværk. Eksempler på virksomheder formidlet af NYCO er indenfor produktion, maskinindustri, maskinfabrikker, spåntagende maskinfabrikker, maskinbyggere, smede, klejnsmede, pladebearbejdning, underleverandører, el- og vvs installatør, elektronik, elektromekanik, procesudstyr, miljøudstyr, automatisering, plastindustri, sprøjtestøbning, værktøjs- og maskinhandel, bygge og anlæg, vognmand, entreprenør og, naturmaterialer (grusgrav).

En dybere gennemgang af metoder og modeller til prisfastsættelse af en virksomhed finder du under "Værd at vide" og "Prissætning" ligesom der også er en række andre nyttige informationer samlet der. Har du yderligere behov eller spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte NYCO for yderligere.

Vilkår for salg og køb af virksomhed er ret afgørende. Oftest udbydes virksomheder til salg med værdi på gældfri basis og så fratrækkes rentebærende gæld til netto kontantpris. Imidlertid optræder variationer af betaling ofte med eksempelvis en grad af sælgerfinansiering. Hermed menes, at sælger lader en del af sin betaling stå imod sikkerhed til senere betaling. Derved opnår køber en kredit på sin finansiering og samlet en bedre case ved køb og finansiering af virksomhed. Der er en række andre vilkår og finansieringsmuligheder, som det dog fører for vidt at belyse her.

Processen for en virksomhedshandel er ofte ganske følsom, der er meget på spil og såvel køber som sælger er oftest uden erfaring på området. Diskretion er en selvfølge, da både køber og sælger skal kunne føle sig trykke under møderne og kan fokusere på det vigtige - selve virksomhedshandlen. NYCO tager sig af at sikre rammerne for møder og forhandlinger er på plads og også at processen holdes på sporet og har fremdrift.  Udgangspunktet er en åben og ligefrem dialog samt respekt for hinandens forskellige forudsætninger og interesser. Eksempelvis er pris og vilkår ikke et tabu at drøfte, ligesom NYCO gerne står på mål for netop hvordan værdien af virksomheden er beregnet.

Et typisk forløb starter med en indledende drøftelse om sagen, derpå personligt møde og præsentation af prospekt, virksomhedsbesøg, møder og forhandling inden der indgås et Letter of Intent (LOI) før gennemførelse af due diligence (prøvning) og underskrift af købskontrakt. Det kan umiddelbart virke voldsomt, men når man er i gang kommer tingene ret logisk. Vigtigt er det, at have kompetente rådgivere og at der fra mæglers side gøres en indsats for at sikre fremdrift i processen.

Fandt du ikke hvad du søgte, så kontakt Mogens Bjerre på 22 12 92 00 for en personlig samtale om hvad du søger.