Cookie test

Salgsforberedelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgsmodning øger succesraten og optimerer dit provenu!

SALGSMODNING og klargøring af virksomheder til salg bliver stadig mere vigtigt, her er ikke tale om en simpel ”makeover” men en grundig forberedelse af ejer, virksomhed og organisation til salg og ejerskifte. Vi gennemgår virksomheden grundigt, og kommer med klare anbefalinger til optimering samt støtter op omkring eksekveringen med råd og dåd.

En salgsklar virksomhed betyder en høj succesrate med salget og samtidig et bedre salgsprovenu. Salgsmodning er vigtigt og kan ikke sættes for tidligt i gang. Vi har fra dagligdagen erfaring med, hvad køber, købers rådgivere og finansielle parter fokuserer på. Når din virksomhed skal skifte ejer – hvad enten det er med henblik på et salg eller generationsskifte – kan du næsten ikke begynde forberedelserne for tidligt.

Sæt gerne et kvalificeret hold for forberedelserne. Har du et advisory board eller en bestyrelse, så kan du med fordel involvere dem i forberedelserne. Har du ikke en bestyrelse eller advisory board, så kan du med fordel inddrage en betroet rådgiver med viden om og erfaring med forberdelse og gennemførelse af ejerskifter og virkosmhedssalg. Det er NYCO´s erfaring, at kun de færreste ejerledere kan stå alene med forberedelserne i en ellers travl hverdag, hvor drift og virksomhedens daglige tarv altid vil komme før det lidt mer langsigtede arbejde.

I NYCO har vi også solid erfaring for, at en velgemmenført salgsmodning er overordentligt afgørende for såvel succes med ejerskifte og/eller salg og ikke mindst det økonomiske provenu. En salgsmodning er ikke en "salgslakering" og vilde budgetter, men et grundigt og seriøst arbejde, som forbereder dig og din virksomhed på et vellykket ejerskifte.

Forberedelse af et ejerskifte eller salg kan tage udgangspunkt i et eftersyn af følgende forhold:
  Selskabsstruktur

•  Produktion, produkter og teknologi

•  Organisation og forretningsgang

•  Marked og kunder

•  Økonomiog finansiering

•  SWOT-analyse

•  Plan, ansvar og resurser til at løse opgaver

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104 eller Mogens Bjerre på 2212 9200. Vi stiller gerne op til en uformel drøftelse om netop din situation og din virksomhed.