Cookie test

Salgsforberedelse

Forberedelse af salg og generationsskifte

Selskabsstrukturen indgår altid i forberedelsen af sagl og generationsskifte af virksomheder. Har du ikke allerede en holdingstruktur, vil du  ofte få behov for at etabler en. En anden ”øvelse”, der med sikkerhed hører med, er en SWOT analyse med deraf følgende handlingsplan. Den vil, hvis grundig og ærlig lavet, bringe mange vigtige forhold frem, der bør have et eftersyn. Der er altid en række vigtige forhold, du bør tages et nærmere kig på. En udtømmende liste er vanskelig at opstille, dog er der i det følgende nogle af de vigtigste områder, du kan have behov for at give et eftersyn:

1.    Selskabsstruktur er behandlet uddybende nedenfor, hvorfor det blot er taget med her for fuldstændighedens skyld.

2.    Bestyrelse, en god bestyrelse der rummer erfaring og kompetencer omkring salg og generationsskifte, kan være afgørende vigtig for dig. Bestyrelsen kan ofte drive    forberedelserne og give dig konstruktiv kritik og praktisk sparring.  Særligt ved generationsskifte, hvor du overdrager ejerskab  til en medarbejder eller familie over tid, har en bestyrelse stor betydning. Den kan bygge bro mellem dig og den nye ejer. Desuden kan bestyrelsen medvirke ved løsning af de uoverensstemmelser og konflikter, der med stor sandsynlighed vil opstå. En generel anbefaling er at sammensætte en bestyrelse med en fælles valgt neutral formand og alle ejere. Det er der god erfaring med og lader sig enkelt og praktisk gennemføre – også i dagligdagen.
Skal du sælge til en udefrakommende køber, kan bestyrelsen også være et aktiv der. Nogle købere vælger at beholde et eller flere medlemmer i sin bestyrelse for derved at fastholde erfaring, viden og kontinuitet.

3.    Kapitalgrundlag og finansiering kan være afgørende for salg og dit udbytte ved salget. Ud over (naturligvis) et passende kapitalgrundlag (solvens) i virksomheden, er finansieringen af driftsmidler, bygninger og drift vigtig.  Er din egenfinansiering suppleret med eksempelvis driftsmidler i leasing- og finansieringsselskaber, bygninger i realkreditinstitut og drift i bank og leverandører, har du et godt udgangspunkt. Finansiering og sammensætningen heraf afhænger af din virksomhed og dens situation, hvorfor anvisningerne her er generelle. Du vil oftest med fordel kunne foretage en gennemgang med en kompetent rådgiver.

4.    Skat har stor betydning for dit udbytte ved salg og generationsskifte. En optimering af skat er helt legitimt og en betydningsfuld del af dine forberedelser. Endvidere er det overordentlig vigtigt, at skatteforhold er afklarede og der ikke ligger ”gamle” skattesager i skuffen, når du sælger.

5.    Tvister, har din virksomhed juridiske tvister eller forhold, der kan give anledning til udståender med tredjemand. Check op – også på miljøforhold – og få evt. problemstillinger ryddet af vejen. Det er vigtigt  at disse forhold er afklarede, da de ellers kan have betydelig negativ indflydelse på et salg.

6.    Indkøb, leverandører og samarbejdspartnere bør du gå efter i sømmene. Særligt kritiske leverandører eller samarbejdspartnere er vigtige af have klarhed over. Få som minimum helt klare betingelser og aftaler, men find også alternativer, så sårbarhed mindskes. Når man er ved emnet, så kan du udover pris også se nærmere på leverings- og betalingsbetingelser. Gode betalingsbetingelser indgår jo som et element i finansieringen. 

7.    Produktion og drift skal altid have et eftersyn. Du oplever måske ikke der er store gevinster gemt her. Prøv at få et par ekstra (eksterne) øjne til at se med, du vil opleve der er områder der med fordel kan strammes op. Erfaringsmæssigt er der ikke den produktionsvirksomhed, hvor der ikke ”samles lidt støv i hjørnerne”. Det kræver ikke konsulenter at rette op. Almindelig snusfornuft, sund kritisk sans og at ”lægge øret til vandrørene” kan bringe dig langt.

8.    Du skal have styr på medarbejdere og ansættelsesaftaler. Særligt dine ledere og nøglemedarbejdere skal sikres med gode tidssvarende ansættelsesaftaler. Samtidig kan en generel gennemgang af ansættelser og aftaler være relevant. Der skal ikke tages noget væk, blot alt dokumenteres og i videst mulige omfang tilrettes.

9.    Udviklings- eller vækstområder bør identificeres og beskrives. Hvad der med fordel kan startes op, bør du tage fat på eller i det mindste forberede..

10.    Forretningsmodel og forretningsprocesser er afgørende vigtige. De er grundlæggende for din virksomhed. Du bør sikre, at forretningsmodellen er helt up to date og dine forretningsprocesser trimmede og ”agile” i forhold til marked og konkurrence.

11.    Strategi og mål, har din virksomhed en formuleret strategi og nogle klare mål at arbejde hen imod? Dette område forsømmes ofte og populært sagt, kan man let omskrevet sige som katten i ”Alice i Eventyrland: Ved du ikke hvor du vil hen, så er det lige meget hvilken vej du går”

12.    Politikker og forretningsgange for medarbejdere. Er der klare forretningsgange og egentlige politikker for arbejdejdet. Er din virksomheds politikker og forretningsgange skrevet ned? Du behøver ikke lave en ”ISO håndbog”, men nogle enkle klare beskrivelser af forretningsgang, ansvar og politikker vil være godt. Det kan relativt enkelt gennemføres uden store omkostninger.

13.    Kunder og markeder, et eftersyn af dine kunder og markeder hører også med. Er alle kunder og markeder rentable, eller kan der med fordel trimmes og strammes op? Har du dårlige betalere eller risikable engagementer? Er der klare betalings- og leveringsaftaler med dine kunder? Har du særligt store eller kritiske engagementer? Dette område er afgørende vigtigt for et godt salg af din virksomhed og derfor er det vigtigt, at du har løbende fokus på. Køber ved, at den gode veldrevne virksomhed har kundefokus og opfølgning. Med dette menes også fokus på sikkerhed og optimering – ikke bare service, som nogle gange opfattes som kundefokus.

Det kan virke omfattende at forberede alt dette, men det kan betale sig og er en forudsætning for et godt salg og generationsskifte. Har du ikke tid, overskud og kompetencerne til at gennemføre forberedelserne, kan du med fordel bruge din bestyrelse. Desuden kan du supplerende søge hjælp fra relevante rådgivere. Særligt er det værd at gøre sig umage med bestyrelsen, da den kan være en loyal og afgørende hjælp med dit salg og generationsskifte.

 

Ovenstående er ikke udtømmende og ønsker yderligere information, så kontakt NYCO for yderligere.