Cookie test

Salgsforberedelse

Salgsmodning øger succesraten og optimerer dit provenu! Salgsmodning.png

Forberedelse af salg og klargøring af virksomheden til et ejerskifte er vigtigt. I en ideel verden påbegyndes mange år før et ejerskifte, men i praksis sker det ofte op til salgsprocessen påbegyndes.                                                     .

Vi har siden 2009 gennemført flerårige samarbejder,hvor sælger og virksomhed er grundigt forberedt på et ejerskifte. Ligeledes har vi også gennemført mange korte forløb med salgsmodning. De fleste virksomheder veldrevne og godt ledet, så vi har også rigtig gode erfaringer med de korte forløb.

Nedenfor er 3 gode råd med anbefalinger til en god forberedelse af salg og ejerskifte.

Forudsætningen for en god forberedelse af salg og ejerskifte er et klart udgangspunkt. 

Det er først selv at være afklaret omkring et ejerskifte, hvornår, til hvem og hvordan - spørgsmålene er mange og det tager at blive afklaret. Tal med dine dine nærmeste og involver også professionelle, så du kan få aklaret dine forventninger er til salg og ejerskifte. Denne første fase er vigig og bør prioriteres med tid og ro til en grundig afklaring.

Endvidere er det vigtigt at have et godt overblik over virksomhedens situation med et kig på styrker, udfordringe, muligheder, salgsbarhed osv.. Med andre ord, et objektivt kig på virksomheden lidt som en potentiel køber vil se den øjne. 

 

I NYCO anvender vi en særlig 360⁰ analyse, som er udviklet på baggrund af vore erfaringer for, hvad der er vigtigt ved salg og ejerskifte.

Analysen kommer grundigt omkring teknologi, organisation, marked, økonomi og branche og foruden svar på en lang række spørgsmål, så scorer vi samtidigt virksomheden i forhold til markedet.

Resultatet er et klart billede af virksomhedens situation og indsatsområder, og også en indikation på den aktuelle værdi og ikke mindst potentiale til forbedringer.   

 

 

Praktik tager tid og kræver fokus.

I enhver virksomhed fylder daglig drift, så overskud til de mere langsigtede forberedelses- og udviklingsopgaver kan være udfordrende af få gennemført. Imidlertid er det vigtigt at prioritere arbejdet ved i praksis at sætte tid og resurser af hertil. En erfaren rådgiver, bestyrelse eller andre betroede, kan være til stor hjælp med det praktriske og ikke mindst, at holde fokus og få tingene gjort.

Har man ikke forudsætningene for selv at varetage - alle - opgaverne, så kan bistand fra professionelle anbefales. En god ekstern rådgiver med indsigt i din type virksomhed og erfaring med salg og ejerskifte, kan være en vigtig hjælp og samtidig give god sparring undervejs.

Vi har god erfaring men at tilrettelægge et veldefineret og struktureret salgsmodningsforløb før man starter på arbejdet, så er der større sikkerhed for at nå i mål med forberedelserne. 

Timing af salg kan være en udfordring.

Det rette tidspunkt for at gennemføre et salg og ejerskifte kan være vanskeligt at fastslå. Man kan nemt opleve ikke at føle sig tilstrækkeligt klar og usikker på hvornår man skal igang. Det populære udsagn om "altid at være salgsklar" holder langt fra i praksis. Er man imidlertid et sted i sin karrierre som ejerleder, hvor salg og ejerskifte er reelevant, så er  egen afklaring og salgsmodning vigtig.

Vi kan klart anbefale, at være afklaret om et kommende ejerskifte og godt forberedt til et salg.Nogle gange opstår en salgsåbning uventet eller markedet er gunstigt, så det er vigtigt at være forberedt.

I forbindelse med en salgsmodningsproces tilbyder vi at være beredt til at kunne eksekvere på en salgsåbning med kort varsel. Vi sørger for du professionelt kan møde potentielle købere under hele processen.  

En salgsklar virksomhed betyder høj succesrate med salget og et optimale provenu. Vi har erfaring for, at er man velforberedt og har en erfaren rådgiver med indsigt erfaring fra virksomhedssalg med på holdet,så er man godt klædt på at møde hvad køber samt købers rådgivere og finansielle parter fokuserer på.

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104 eller Mogens Bjerre på 2212 9200. Vi stiller gerne op til en uformel drøftelse med udgangspunkt i netop din situation og din virksomhed.

Du kan også læse om en salgsmodningscase på https://www.nyco.dk/cases-og-referencer/smel-candor-salgsmodning-og-salg/