Cookie test

Kapitalbaseret værdisætning

Discounted Cash Flow metoden (DCF), ” virksomhedens frie pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi”

Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie cashflow og beregnet på baggrund af dels opnåede resultater i tidligere driftsår og dels fremtidigt budget. Dette fordre et solidt regnskabs- og budgetmateriale og indsigt i at bruge DCF modellen. Til gengæld er DCF modellen velegnet til at angive en veldokumenteret og retvisende værdi af virksomheden.

Kendskab til brugen af DCF modellen er en forudsætning ligesom en kritisk vurdring af regnskabs- og budgettal er vigtig. I nogle tilfælde vil en korrektion til normaliserede værdier være nødvendig.

NYCO har stor erfaring med denne metode og anvender den derfor som et af sine værktøjer, ved værdiansættelse. 

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt gerne Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Mikael Tipsmark på 6171 3104.