Cookie test

Multipelbaseret værdisætning

Multipel kommer af begrebet "multiplikation" (at gange) og en multipel er den faktor  der ganges med. Ved anvendelse af multipler anvendes et nøgletal fra virksomheden, som så ganges op. Nøgletallet ofte brancheafhængit og kan være omsætning, nettoresultat før/efter skat, indtjeningsbidrag (EBITDA) osv. Multipel er ligeledes ofte branchespecifik og kan svinge noget afhængigt af branche og situation. Af typiske multipel beregninger kan nævnes:

Price/Earning metoden (P/E), ”virksomhedens nettoindtjening efter skat (NOPAT) ganget med en multipel udgør værdien”

Pris/omsætning metoden, ”virksomhedens nettoomsætning ganget med en multipel udgør værdien”

Pris/EBITDA metoden, ”virksomhedens indtjeningsbidrag ganget med en multipel udgør værdien”

Brugen er yderst simpel hvorimod forudsætningerne straks er mere komplekse. Der er en række forhold at tage hensyn til så som regnskabsprincipper, kapitalstruktur osv for sammenligning, eventuel normalisering af nøgletal, vurdering af risiko ved nyt ejerskab o.m.a. Brug af multipler forudsætter således foruden analyse af regnskabstal, praktisk erfaring med multipler og virksomhedshandel samt gerne benchmark (sammenligning og vurdering imod) med andre modeller.

Endvidere er forståelse af hvilken værdi der reelt er tale om også vigtig. P/E værdien udtrykker eksempelvis værdien af kapitalandelene* og ved brug af EBITDA udtrykkes gældfri værdi. Ved gældfri værdi skal rentebærende gæld fradrages og likvid indestående tillægges for at beregne værdien af kapitalandelene.

*Kapitalandele er Anparter eller Aktier.

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt gerne Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Mikael Tipsmark på 6171 3104.