Cookie test

Multipelbaseret værdisætning

Multipler eller markedsmodellen som det også kaldes, er en markedsbaseret værdiansættelse. Værdien fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen og er et af de værktøjer som NYCO anvender.

Ved anvendelse af multipler benyttes et nøgletal fra virksomheden, som så ganges op. Nøgletallet er oftest brancheafhængigt og multipel er ligeledes ofte branchespecifik og kan svinge afhængigt af branche og situation.

Brug af multipler forudsætter foruden analyse af regnskabstal, praktisk erfaring med multipler og virksomhedshandel samt gerne benchmark (sammenligning og vurdering imod) med andre modeller.

Af typiske multipel beregninger kan nævnes:

Price/Earning metoden (P/E), ”virksomhedens nettoindtjening efter skat (NOPAT) ganget med en multipel udgør værdien”

Pris/omsætning metoden, ”virksomhedens nettoomsætning ganget med en multipel udgør værdien”

Pris/EBITDA metoden, ”virksomhedens indtjeningsbidrag ganget med en multipel udgør værdien”

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt gerne Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Mikael Tipsmark på 6171 3104.