Cookie test

PRISSÆTNING OG SALGSMODNING

Discounted Cash Flow (DCF)

Discounted Cash Flow metoden (DCF), ” virksomhedens frie pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi” Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie cashflow og beregned på baggrund af dels opnåede resultater i tidligere driftsår og dels fremtidigt budget. Dette fordre et solidt regnskabs- og budgetmateriale og indsigt i at bruge DCF ...
Se mere

Salgsforberedelse

Forberedelse af salg og generationsskifte Selskabsstrukturen indgår altid i forberedelsen af sagl og generationsskifte af virksomheder. Har du ikke allerede en holdingstruktur, vil du  ofte få behov for at etabler en. En anden ”øvelse”, der med sikkerhed hører med, er en SWOT analyse med deraf følgende handlingsplan. ...
Se mere

Multipeler

Multipel kommer af begrebet "multiplikation" (at gange) og en multipel er den faktor  der ganges med. Ved anvendelse af multipler anvendes et nøgletal fra virksomheden, som så ganges op. Nøgletallet ofte brancheafhængit og kan være omsætning, nettoresultat før/efter skat, indtjeningsbidrag (EBITDA) osv. Multipel ...
Se mere

Overvejer du salg eller generationsskifte, så ring til Mikael Tipsmark på 6171 3104 eller Mogens Bjerre på 22 12 92 00 for en drøftelse af din situation.