Cookie test

Bemærk! Denne hjemmeside benytter cookies for at fungere

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du dette.

Ok

Denne side bruger cookies.

Medmindre dine browser indstillinger foreskriver andet, accepterer du dette. Learn more

I understand

PRISSÆTNING OG SALGSFORBEREDELSE

Værdiansættelse af en virksomhed forudsætter indsigt i den konkrete virksomheds forhold bl.a. indenfor ledelsen, drift, produktion, kunder, marked og konkurrenter samt naturligvis økonomi, herunder regnskaber og budgetter. Der er ikke 2 virksomheder som er ens, analyse af regnskaber alene rækker ikke til en valid vurdering og anbefaling til salg, så en analyse af den enkelte virksomhed som helhel er vigtig. Endvidere tæller praktisk erfaring med prissætning og salg af virksomheder også.

Når NYCO laver en værdiansættelse, så sker det på baggrund af møde med ejer/leder, virksomhedsbesøg og en nærmere analyse af den konkrete virksomheds forhold. Selve værdiansættelsen foretages ud fra flere parametre og metoder og holden op imod en vurdering af salgsmulighederne.

Planlægges et salg og er der behov for en faglig vurdering af salgsmulighederne samt eventuelle salgsfremmende indsatser, så udfærdiger NYCO en analyse heraf og udfærdiger anbefalinger til salgs- og værdifremmende indsatser. Endvidere kommer NYCO gerne med anbefalinger til gennemførelsen, herunder anvisning af relevant ekstern assistance.

Det skal understreges, at NYCO ikke er et konsulenthus, men virksomhedsmægler, og ikke blander de to roller! Som udgangspunkt søges et samarbejde med virksomhedens egne rådgivere - bestyrelse, revisor, advokat etc. - og er der behov, så har NYCO et betydeligt netværk og kan anvise relevante eksterne til løsning af konkrete opgaver.

Har du behov for en værdiansættelse og/eller salgsvurdering, så kontakt Mogens Bjerre på +45 2212 9200 eller mb@nyco.dk for en aftale herom

NYCO beskæftiger sig med virksomheder indenfor industri og produktion samt BtB service og handel.

Kapitalbaseret værdisætning

Discounted Cash Flow metoden (DCF), ” virksomhedens frie pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi” Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie cashflow og beregned på baggrund af dels opnåede resultater i tidligere driftsår og dels fremtidigt budget. Dette fordre et solidt regnskabs- og budgetmateriale og indsigt i at bruge DCF ...
Se mere

Aktivbaseret værdisætining

Substansmetoden, ” virksomhedens aktiver, passiver og goodwill beregnes og danner grundlag for prissætningen” Det betyder, at man praktisk talt vurderer den aktuelle dagsværdi af virksomheden, maskiner, inventar, navn & renomme, bygninger, kundemasse, produkter og rettigheder osv. Ofte reguleres aktiver for høj/lav afskrivning i forhold til markedsværdi, ...
Se mere

Multibelbaseret værdisætning

Multibel kommer af begrebet "multiplikation" (at gange) og en multibel er den faktor  der ganges med. Ved anvendelse af multibler anvendes et nøgletal fra virksomheden, som så ganges op. Nøgletallet ofte brancheafhængit og kan være omsætning, nettoresultat før/efter skat, indtjeningsbidrag (EBITDA) osv. Multibel ...
Se mere

Salgsforberedelse

Forberedelse af salg og generationsskifte Selskabsstrukturen indgår altid i forberedelsen af sagl og generationsskifte af virksomheder. Har du ikke allerede en holdingstruktur, vil du  ofte få behov for at etabler en. En anden ”øvelse”, der med sikkerhed hører med, er en SWOT analyse med deraf følgende handlingsplan. ...
Se mere

Overvejer du salg eller generationsskifte, så ring til Mogens Bjerre på 22 12 92 00 for en drøftelse af din situation.