Cookie test

Salg og generationsskifte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generationsskifte af virksomhed

Et generationsskifte kan have mange forskelligartede situationer og behov. Netop derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte situation og skabe afklaring omkring generationsskiftet,
forventningerne hertil, tidshorisont, økonomi osv. inden vi går i gang med gennemførelsen.

En grundig afklaring og afstemning imellem parterne, er godt givet ud når først ”generationsskiftetoget”
kører og tingene tager fart. Vi er gerne med ved køkkenbordet til den første snak og hele vejen, til generationsskiftet er gennemført.

Erfaring, indsigt og forståelse for problematikkerne samt de rette værktøjer til opgaven, sikrer et trygt og vellykket generationsskifte.

Gennem tiden har NYCO medvirket som tovholder på en række generationsskifter, hvor den ny typisk ejer har været:
•    Et familiemedlem
•    En betroet medarbejder
•    En branchekollega

I det følgende er der information og inspiration til generationsskifte af virksomheder.

Forberedelse af generationsskiftet

Det første vigtige skridt i et generationsskifte, er at du som sælger er afklaret med det forestående ejerskifte af din virksomhed. Den mentale afklaring er altafgørende for et vellykket ejerskifte af din virksomhed. Vi har erfaring for, at de indledende drøftelserne om et generationskifte kræver flere møder, den tid må man tage sig, for snakkene "ved køkkenbordet" er afgørende for det videre forløb. Foruden planer for generationsskiftet, er det også relevant at overveje tiden efter og hvad den nye tilværelse skal byde på.  

Når du er afklaret kan de mere praktiske, strukturelle, økonomiske og tekniske forberedelser påbegyndes. Tidshorisonten afhænger af hvad og hvormeget der skal forberedes før generationsskiftet.

Møder og afklaring

Drøftelserne med arvtager/ne er for langt de fleste den vanskeligste del. De fleste kan genkende, at have snakket om generationsskifte utallige gange, men aldrig rigtig kommet til at drøfte de virkeligt vigtige emner. Det er helt naturligt, da det dels er meget uvandt emne og dels meget følsomt for alle parter. I NYCO har vi overordentlig god erfaring med at gennemføre et forløb, hvor vi individuelt og fælles får drøftet generationsskiftet, forventninger og aftaler grundigt.

Aftale og dokumenter

Indledningsvis udfærdiger vi en principskitse, som danner grundlag for udarbejdelse af relevante juridiske dokumenter og handlinger. Desuden skal eventuel finansiering, aftaler med banker og finansielle parter stemmes af.

Slutteligt foreligger de dokumenter og aftaler, som udgør det aftalemæssige og juridiske grundlag for generationsskiftet. Det kan lyde overvældende, men er som oftest til at håndtere når blot grundlaget er ordentligt på plads.

Overdragelse

Det er en god ide at gennemføre overdragelsen lidt på samme måde com ved Closing af en virksomhedshandel med underskrivelse af dokumenter, betaling og en formel overdragelse, gerne med en lille festligholdelse. Det giver en naturlig markering af, at der nu er sket en vigtig ændring i virksomheden og du, den nye generation, medarbejdere og andre interessenter kan se dagen som en markering. 

Efterfølgende kommer en tid, hvor du skal finde din nye rolle og efterfølger/ne deres. Det kan godt kræve lidt tilvænning, da næsten alle generationsskifter sker glidende med et fortsat arbejdsmæssigt engegement fra din side. En god bestyrelsesformand eller rådgiver til løbende at følge op og sikre I er på rette spor er næsten uundværlig i denne del af generationsskiftet. 

På et tidspunkt er generationsskiftet gennemført og virksomheden videre i sin udvikling. De gode velforberedte generationsskifter er ofte ensbetydende med udvikling og vækst af virksomheden, så den bliver taget videre til næste niveau i sin udvikling.

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104 eller Mogens Bjerre på 2212 9200. Vi stiller gerne op til en uformel drøftelse om netop din situation og din virksomhed.