Cookie test

Værdiansættelse af virksomhed

Værdiansættelse

NYCO tilbyder at udfærdige en uvildig værdiansættelse på baggrund af økonomiske modeller kombineret med branchekendskab og erfaring.

Værdiansættelsen kan bruges hvis du vil have vurderet virksomheden forud for et salg eller eller generationsskifte. I nogle tilfælde kan det være relevant i forhold til din bank eller en anden interessent, der ønsker at kende virksomhedens reelle værdi.

NYCO har flere års erfaring med køb og salg af virksomheder, hvor værdiansættelse indgår som en naturlig del. Du kan dog også få udført værdisætningen som en selvstændig ydelse til fast pris.

Sådan prissætter NYCO din virksomhed:
•    Møde og besigtigelse af din virksomhed.
•    NYCO udarbejder en kort virksomhedsbeskrivelse og ser bl.a. på maskiner & driftsmidler, strategi, produkter & ydelser, drift,       branche- og markedsforhold, medarbejdere samt risici.
•    Der foretages en økonomisk analyse af virksomheden ud fra konkrete data, regnskaber, budgetter m.v.
•    Med anerkendte modeller beregnes virksomhedens værdi. Værdiberegningerne får et "sanity check" ved at holde dem op imod markedserfaringerne. 
•    Du får en rapport med konkrete anbefalinger til salg eller til forberedelse af salg.
•    Endelig udarbejdes en salgsvurdering, som også indeholder perspektiv og omkostninger.
•    Efter behov og ønske inddrages eksterne specialister som maskinvurderingsfolk, ejendomsmæglere, skatterådgivere m.m.

Du får til sidst udleveret en samlet rapport for værdiansættelsen og en gennemgang heraf ved et personligt møde.

Overvejer du at sælge eller generationsskifte din virksomhed, så giver en værdiansættelse fra NYCO dig et godt grundlag at træffe din beslutning på.

På følgende link kan du downloade faktabladet om værdiansættelse:   Værdiansættelse

Du kan læse mere om værdiansættelse i "Prissætning" under Værd at vide eller kontakte Mogens Bjerre på 2212 9200 for yderligere om værdiansættelse.