Cookie test

Salgsmodning

Salgsmodning af virksomhed

Når din virksomhed skal skifte ejer – hvad enten det er med henblik på et salg eller generationsskifte – kan du næsten ikke begynde forberedelserne for tidligt.

En grundig modning sikrer, at både du og din virksomhed er 100 procent klar til at skifte ejer. Forberedelsen har afgørende betydning for hele forløbet og virksomhedens videre succes.

Sæt gerne et kvalificeret hold for forberedelserne. En god start kunne være med en bestyrelse eller advisory board - evt. blot en enkelt kvalificeret person til en start! Hvorfor netop denne anbefaling? Jo fordi, det er NYCO´s erfaring at du som ejerleder kan have rigtig god gavn af at knytte en eller få personer til dig omkring forberedelserne og så have dem med under hele forberedelses- og salgsforløbet. 

Når så du går igang, så kan du/i tilrettelægge et forløb som nedenfor skitseret:

•    Selskabsstruktur
Selskabsstrukturen kan være afgørende for et kommende salg og have væsentlig betydning for det provenu, der bliver tilbage, efter salget er gennemført.

Derfor er en gennemgang og evt. optimering af virksomhedens struktur og ejerskab et centralt element i forbindelse med modningsprocessen. Her tænkes især på drifts- ejendoms- og holdingselskab.

•    Økonomi
Økonomi har selvsagt også stor betydning for salget af din virksomhed. Det handler om at få det fulde billede over situationen og et udgangspunkt kunne være en indikativ værdiansættelse kombineret med anbefalinger til optimering. Dette forudsætter kvalificeret hjælp og lige på dette punkt kan NYCO tilbyde en værdiansættelse med tilhørende anbefalinger etc. eller alternativt anvise en "desk research", som i sagens natur er mere teoretisk men dog et udgangspunkt.

Se også på dit investeringsbehov og især om der er behov for at foretage investeringer. Normalt vil du løbende foretage investeringer i din virksomhed og en køber vil bemærke, hvis der er en reduceret investering i f.eks. maskiner, teknologi osv. Omvendt skal du heller ikke overinvesterer, men dog sørge for at vedligeholde din virksomhed.

•    Organisation og forretningsgang
Tag et kritisk kig på din virksomheds organisation vurder bl.a., hvordan virksomheden kan drives videre, når den er solgt. Til denne vurdering hører nøglemedarbejdere, bestyrelse og evt. samarbejdspartnere.

Gennemgå forretningsgange, processer og politikker i forhold til strukturen i virksomheden. Målet er ikke at lave noget om, men at kortlægge ansvar og processer samt at få dem beskrevet på en enkel og let forståelig måde.

•    Forretningsmodel og strategi
Se på og vurder din forretningsmodel og strategi. Begge dele skal helst være klare og ligetil, gerne på én A4-side således du har et enkelt og overordnet overblik.


•    Salg og afsætning
En kommende køber er naturligvis interesseret i din virksomheds salg, marked og kunder. Derfor kan du med fordel tage et grundigt kig på din virksomheds kunder og marked og se om der er et uudnyttet potentiale eller noget der bør vælges fra. Prioriter hvad der skal gøres, selvom du planlægger salg skal virksomheden drives effektivt og med udnyttelse af dine markedsmuligheder. .

•    SWOT-analyse
Et godt udgangspunkt for evt. forbedringer og tilpasninger i din virksomhed er en gennemarbejdet SWOT-analyse. SWOT-analysen giver dig et godt overblik over situationen i din virksomhed her og nu. Og det betyder, at du nemt kan gå i gang med at iværksætte det, der er vigtigst for at sikre et godt og effektivt salg eller generationsskifte.

Vil du vide mere om modning til ejerskifte, så kontakt Mogens Bjerre på 2212 9200.