Cookie test

Salg af virksomhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivt og diskret salg af virksomheder!

I NYCO har vi mange års erfaring med salg af særligt produktions- industri- og teknologivirksomheder samt også selskaber indenfor entreprise, industriel service og handel. Det betyder en specialisering, viden, erfaring og netværk, som kommer virksomhed og ejer til gode ved salg.

Udgangspunktet for vores arbejde er den enkelte virksomhed, ejer og aktuelle situation. Med en række velafprøvede værktøjer og metoder i værktøjskassen har vi mulighed for at indrette processen efter de aktuelle behov og krav. Dette kombineret med en engageret og professionel tilgang til virksomhedsformidling. Vi er ofte kreative og tør gå nye veje, ligesom vi gerne går de ekstra skridt der skal til for at tingene lykkedes.

NYCO tager hånd om salget lige fra de første overvejelser til handlen er vel gennemført. Nedenfor er hovedtrækkene i en salgsproces beskrevet.

Salgsklar og det forberedende salgsarbejde

Forud for salg vil forberedelse i et vist omfang være nødvendigt. Som minimum skal virksomheden værdisættes så udbudspris og vilkår kan fastlægges. Et andet område der vil indgår i et forberedelses-tjek er eksempelvis selskabsstruktur, finansiering, organisation osv.

Endvidere skal der udfærdiges prospekt, teaser og markedsføringsmateriale. Udfærdigelse af prospektet er en opgave din virksomhedsmægler udfører i tæt samarbejde med dig, din bestyrelse, rådgivere osv. Prospektet udfærdiges, så det præsentere virksomheden på en sådan måde, at køber får bedst muligt grundlag for at bedømme virksomheden og forholde sig til pris og vilkår. Til prospektet hører også bilag så som regnskaber, budgetter etc. Følsomme oplysninger anonymiseres men der udfærdiges i videst mulig omfang et så fyldestgørende materiale som muligt.

Udbud

Virksomheder kan udbydes anonymt i åbent udbud på virksomhedshandelsportaler, til potentelle købere, internet etc. eller i lukket udbyd til en specifik defineret målgruppe/købere. 

Det første personlige møde vil være med den mægler der repræsenterer virksomheden. Efter underskrift af hemmelig-holdelses-erklæring gennemgås prospekt. Når NYCO forestår et virksomhedssalg, så udleveres prospekt kun efter forudgående personligt møde, hemmeligholdelse og indgåelse af fortrolighedsaftale!

Salg

Når du og køber er afklaret omkring hinanden, kommer den fase, hvor handlen forhandles endeligt på plads. Ved forhandlingen aftales de nærmere vilkår, endelig pris osv. Køber involverer typisk sine rådgivere i denne del af forløbet. Mægler sørger for et konstruktivt forhandlingsklima, hvor alle relevante emner kan drøftes.

En due diligence kan kort beskrives som en efterprøvning af den købte virksomhed,  Under en due diligence køber adgang til alle relevante informationer ligesom besigtigelse og prøvning forekommer. Processen forløber efter gensidig aftale og ud fra en specifik liste over de forhold der skal undersøges eller besigtiges.

Købsaftalen eller "SPA" er det juridiske dokument for handlen. Købsaftalen udfærdiges af en advokat på basis af LOI/principaftalen, prospekt og handlens øvrige vilkår og oplysninger.

Closing

Når købsaftalen er underskrevet og due diligence er gennemført, er handlen ”perfekt”, og den endelige transaktion - Closing -  kan gennemføres. Betaling for virksomhedskøbet falder, og ejerskabet overgår fra sælger til køber. På closingdagen gennemføres i reglen også en periodeopgørelse, som danner grundlag for den endelige transaktiossum gøres op og afregnes eller korrigeres i købssum.

Selve overdragelsen foregår i praksis ofte over en aftalt periode. Overdragelsesperioden indgår som en del af købsaftalen, hvorimod eventuelt samarbejde efter overdragelsen typisk aftales særskilt.

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104 eller Mogens Bjerre på 2212 9200. Vi stiller gerne op til en uformel drøftelse om netop din situation og din virksomhed.