Cookie test

Aktivbaseret værdisætining

Aktivhandel, ” virksomhedens aktiver, passiver og goodwill beregnes og danner grundlag for prissætningen”

Det betyder, at man praktisk talt vurderer den aktuelle dagsværdi af virksomheden, maskiner, inventar, navn & renomme, bygninger, kundemasse, produkter og rettigheder osv. Ofte reguleres aktiver for høj/lav afskrivning i forhold til markedsværdi, ligesom der i nogle tilfælde indgår særlig vurdering af driftsmidler og andre aktiver.

Som led i værdisætingen, kan man med fordel få en sagkyndig vurdering af f.eks. maskiner og inventar, ejendom etc.

Metoden kræver en grundig vurdering og realistisk værdisætning af aktiverne. Det kan være omfattende og kræve særlig erfaring og viden, samt ikke mindst branchekendskab. Metoden finder ofte anvendelse ved værdisætning af personligt ejede virksomheder, virksomheder med særlige aktiver og strategiske køb, hvor køber har særlige motiver til køb.

For at synliggøre værdien og eventuelle forskelle i værdi i forhold til regnskab, så kan man opstille en balance hvoraf handelsværdier og goodwill fremgår.

En fordel ved handel med aktiver er, at køber ikke har risiko på et selskab, gæld og forpligtigelser, ligesom køber får et afskrivningsgrundlag fremadrettet. 

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt gerne Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Mikael Tipsmark på 6171 3104.