Cookie test

PRISSÆTNING OG SALGSMODNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆRDIANSÆTTELSE er et af de områder, hvor vi ofte hjælper vore kunder. Vi anvender anerkendte metoder, samt benchmark mod branchen. Vi har føling med markedet og hvad der rører sig der.

Vi tilbyder en grundig analyse af virksomheden og dens stand. Vi tager et kig på helheden og værdiansætter på baggrund af den aktuelle virksomhed og markedssituationen. Vi ved at der er flere faktorer, som kan påvirke virksomhedens værdi, end blot regnskabstal og det har vi med i processen.

NYCO har flere års erfaring med køb og salg af virksomheder, hvor værdiansættelse indgår som en naturlig del. Du kan dog også få udført værdisætningen som en selvstændig ydelse.

SALGSMODNING er en god investering, da virksomheden med konkrete anvisninger til salgs- og værdifremmende indsatser kan fremme succesraten for et salg og ikke mindst optimere værdi og provenu. Vi tilbyder både råd og dåd ved salgsmodning.

Sådan prissætter NYCO din virksomhed:
•   Møde og besigtigelse af din virksomhed
•   Virksomhedsbeskrivelse og analyse (helhedsbetragtning)
•   Der foretages en økonomisk analyse af virksomheden ud fra konkrete data, regnskaber, budgetter m.v.
•   Værdiberegning p.b.a. anerkendte metoder og "sanity check" i form af markeds-benchmark 
•   Konkrete anbefalinger til salg eller til forberedelse af salg.
•   Salgsvurdering, som indeholder perspektiv og omkostninger
•   Efter behov og ønske inddrages eksterne specialister som maskinvurderingsfolk, ejendomsmæglere, skatterådgivere m.m.

Du får til sidst udleveret en samlet rapport for værdiansættelsen og en gennemgang heraf ved et personligt møde

På følgende link kan du downloade faktabladet om Værdiansættelse

Overvejer du at sælge eller generationsskifte din virksomhed, så giver en værdiansættelse fra NYCO dig et godt grundlag at træffe din beslutning på.

I menuen kan du finde specifik information om forskellige metoder til værdiansættelse og yderligere om salgsmodning.

Overvejer du salg eller generationsskifte, så ring til Mikael Tipsmark eller Mogens Bjerre på +45 7311 1212