Cookie test

Bestyrelse til virksomheden

NYCO 360⁰ analyse               

 
Vi har over tid udviklet en analyse hvor vi kommer godt omkring de forhold der er vigtige i forbindelse med salg og salgsforberedelse af virksomhed. Analysen er udviklet på baggrund af de erfaringer vi i NYCO har gjort med virksomhedssalg siden 2009.
 
Analysen tager udgangspunkt i følgende overordnede områder:
 
- Teknologi, hvor vi kommer omkring produktion og produkter, samt de forhold der har relevans i den konkrete sag.
 
- Organisation, hvor vi ser på såvel ejers rolle som nøglemedarbejdere etc.
 
- Marked med et grundigt kig på eksisterende kunder, perspektiver og øvrige forhold af betydning
 
- Økonomi, hvor regnskaber, balance og budgetter sammen med finansiering grundig analyseres
 
- Branche, hvor konkurrenceforhold sammen med vilkår og forhold for branchen belyses    
 
Ud over afklaring af en række forhold, så identificeres virksomhedens udviklings- og forbedringsområder. Vi afrapportere med trafiklys, hvor udfordringer markeres med "red flag" sammen med forslag til indsats, så opgaverne er tydlige og til at prioritere.
 
Værdi og optimering af værdi
 
Sammen med besvarelserne scorer vi de enkelte punkter (spørgsmål)  i forhold til markedsbenchmark.Det betyder vi efterfølgende har et validt udgangspunkt for den aktuelle dagsværdi og samtidig hvad effekten af en indsats med udbviklingsområderne har af værdi.  
 
I tagt med de vigtigste indsatsområder bliver løst, så rykker værdiindikationen og er dermed til at give et solidt grundlag for prisargumentation ved en salgsforhandling.
 
NYCO 360⁰ analysen baserer værdien på virksomhedens faktiske forhold og er dermed en valid prissætning.  
 
Det praktiske arbejde med forbedringer.
 
Analysens resultater og anbefalinger præsenteres enkelt og således en handlingsplan i fællesskab kan tilrettelægges ud fra behov og muligheder. Vi har erfaring for, at der ofte er flere vigtige indsatsområder og prioritering heraf er vigtig for at komme godt i mål. NYCO kan bistå med ekeskveringen og kan ved behov hente kvalificeret assistance til særlige indsatser - vi er ikke eksperter indenfor alt og trækker gerne på kompetencer i vores netværk.
 

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om NYCO 360⁰ analysen, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104  Mogens Bjerre på 2212 9200 herom.