Cookie test

Bestyrelse til virksomheden

Bestyrelse i virksomheder

Flere virksomhedsejere har set værdien i at have en professionel og uafhængig bestyrelse, som giver konstruktiv kritik og praktisk sparring i forhold til den daglige drift.

NYCO har god erfaring med en bestyrelse til at bistå ejerlederen under forberedelserne til et salg eller generationsskifte. Er man som ejerleder motiveret til at have eksterne personer med andre erfaringer, viden, kompetencer og netværk end een selv, så er en bestyrelse ofte en god løsning. Det kan være overvældende med flere nye på en gang, så derfor anbefaler vi man starter med at få en ny ind i sin bestyrelse ad gangen. Start med at finde en person med erfaring, kompetence og resurser (tid) til at varetage formandsposten, hvor der kræves et tættere løbende samarbejde og opfælgning end fra den øvrige bestyrelse. Derpå kan der udvides med personer, som besidder netop de kompetencer og erfaringer, som virksomheden har behov for. Husk, at det er helt almindeligt for de professionelle og seriøse bestyrelsesmedlemmer at varetage et bestyrelsesarbejde for en periode, f.eks. 3-4 år hvor en given strategi eller særlig indsats gennemføres.

Nedenfor har vi kort ridset op, hvordan du finder du velegnede medlemmer til din bestyrelse:

1. Behovsanalyse
Første punkt er helt naturligt at afdække, hvilke behov din virksomhed har i bestyrelsen. Her tæller praktisk erfaring og viden højere end status og uddannelse. Ligeledes er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man ønsker af sin bestyrelse og præcisere det overfor kommende bestyrelsesmedlemmer. Hold det gerne helt enkelt og med klare mål for dig og din virkemhed.

2. Kandidatprofil
Ud fra behovsanalysen udarbejder du en kandidatprofil, som eksempelvis kan indeholde:
•    Virksomhedsbeskrivelse
•    Kandidatbeskrivelse
•    Specifikke krav til kompetencer og erfaring
•    Ønsker til netværk
•    Rammer for bestyrelsesarbejdet og forventninger
•    Økonomi

3. Søgning
Du kan finde bestyrelsesmedlemmer i forskellige bestyrelsesnetværk, din brancheorganisation eller også hos din lokale erhvervsservice eller væksthus. Gør du brug af dit netværk, så sørg for "armslængdeprincippet" for de kandidater du taler med, så det ikke bliver en venneklub.

Har du behov for et tip til hvor du finder bestyrelseskandidater, så kontakt gerne NYCO herfor.

4. Møde og rekruttering
Når du afholder møde med dine bestyrelseskandidater, så sørg for at få et kvalificeret person med ved møderne. Det kan være gavnligt med en 3. mand, som varetager dine interesser og sikre i kommer godt rundt omkring de relevante emner på mødet.

Når du har valgt den person, der er den rette til din bestyrelse, så lav gerne en skriftlig bestyrelsesaftale.På den måde er der helt rene linjer omkring det fremtidige samarbejde.

Har du spørgsmål til eller vil du vide mere om bestyrelser, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104  Mogens Bjerre på 2212 9200 herom.