Cookie test

Bestyrelse til virksomheden

Bestyrelse i virksomheder

Flere virksomhedsejere har set værdien i at have en professionel og uafhængig bestyrelse, som giver konstruktiv kritik og praktisk sparring i forhold til den daglige drift.

NYCO har god erfaring med en bestyrelse til at bistå ejerlederen under forberedelserne til et salg eller generationsskifte. Er man som ejerleder motiveret til at have eksterne personer med andre erfaringer, viden, kompetencer og netværk end en selv, så er en bestyrelse ofte en god løsning.

Det kan være overvældende med flere nye på en gang, så derfor anbefaler vi man starter med at få en ny ind i sin bestyrelse ad gangen.

Start med at finde en person med erfaring, kompetence og resurser (tid) til at varetage formandsposten, hvor der kræves et tættere løbende samarbejde og opfælgning end fra den øvrige bestyrelse.

Derpå kan der udvides med personer, som besidder netop de kompetencer og erfaringer, som virksomheden har behov for.

Husk, at det er helt almindeligt for de professionelle og seriøse bestyrelsesmedlemmer at varetage et bestyrelsesarbejde for en periode, f.eks. 3-4 år hvor en given strategi eller særlig indsats gennemføres.

Har du spørgsmål til eller vil du vide mere om bestyrelser, så kontakt Mikael Tipsmark på 6171 3104  Mogens Bjerre på 2212 9200 herom.